Om Recito Förlag · Våra medarbetare · Kontakt
Författardistribution.se är tjänsten för dig som är författare eller upphovsman till en bok som nu saknar distribution. Oberoende av om du givit ut boken på egen hand eller om det skett genom förlag så kan vi hjälpa dig med allt praktiskt!
Vad hjälper ni till med?
Vår tjänst är till för den författare eller upphovsman som efter utgivning av en bok, på eget förlag eller annat, står utan distribution för denna bok. Om du ger oss exklusiv distributionsrätt av boken i Sverige så säljer vi den till bokhandlar, bibliotek och privatpersoner. Som du kan tänka dig är det mycket att tänka på och många funktioner som måste fyllas i distributionen av en bok och tack vare att vi distribuerar ett stort antal böcker kan vi göra detta åt dig för ett mycket bra pris.
Det du får hjälp med är alltså som följer: lagerhållning, ordermottagning, leverans, betalningshantering, kredithantering, returhantering och redovisning. Vi är specialister på att arbeta med vilken storlek av upplaga som helst, från några enstaka exemplar till tusentals. Det som gör oss unika är att vi arbetar nära författare och upphovsmän som själva tagit ansvar för utgivningen av sina böcker och ger dem professionella, prisvärda tjänster som annars bara förlag kan hitta.
Hur säljer ni boken?
Vi säljer och distribuerar din bok på tre olika sätt: genom Bokinfo så att den blir tillgänglig för mer eller mindre alla svenska bokhandlar att köpa (vi säljer även direkt till bokhandlar som inte använder Bokinfo), genom Bibliotekstjänst så att den blir tillgänglig för alla svenska bibliotek att köpa och genom vår egen nätbokhandel Litenupplaga.se där vi också själva säljer direkt till privatpersoner.
Vi sköter allt praktiskt från lagerhållning och ordermottagning till orderfyllande, leverans, betalningshantering och kredit till redovisning.
Vad kostar det mig?
Huvudsakligen är våra avgifter av två slag: för att ersätta de kostnader som uppstår i att distribuera din bok och för att sporra oss att sälja så många exemplar av din bok som möjligt. I den första kategorin ingår startavgiften (som betalas om inte Bokutgivning.se stått för utgivningen av boken) och månadsavgiften. Vi har pressat dessa avgifter så lågt som möjligt och i och med att vi distribuerar många böcker kan vi få så bra pris på de ingående tjänsterna som möjligt.
Till den andra kategorin av avgifter hör försäljningsavgiften. Denna är dels en ersättning för själva arbetet att skicka ut boken, att ta hand om betalning och så vidare och dels vår vinst. Bara om vi säljer din bok tjänar vi på att stå för dess distribution, så det ligger verkligen i vårt intresse att göra ett så bra jobb som möjligt.
Hur funkar det med utbetalning?
Såväl som att hjälpa dig med allt praktiskt i betalningshantering från kund så hjälper vi dig också med moms, sociala avgifter och skatt. Du behöver alltså inte oroa dig för något finansiellt - vi sköter hela den biten.
Priser och avgifter

Vår distributionstjänst är både prisvärd och omfattande. De avgifter vi tar ut är till dels för att ersätta våra kostnader och dels för att sporra oss att göra vårt allra bästa för att sälja din bok.

Avgift (per titel) Exkl. moms Inkl. moms
Startavgift 2000 kr 2500 kr
Månadsavgift 100 kr 125 kr
Försäljningsavgift 20% av F-pris (minst 25 kr) (minst 31,25 kr)

Om din bok gavs ut av Recito Förlag genom Bokutgivning.se så utgår ingen startavgift. Denna avgift är till för att täcka de kostnader som uppstår i samband med registrering av din bok i distributions- och marknadsföringskanalerna.

Månadsavgiften hjälper till att täcka våra kostnader för de system, servrar och så vidare som vi har för att göra det möjligt att distribuera din bok.

Försäljningsavgiften är vår sporre att göra ett så gott arbete som möjligt i din tjänst och vårt bästa för att sälja din bok.

Vilka rättigheter får ni?
Du ger oss exklusiv distributionsrätt till din bok i Sverige så länge avtalet är giltigt. Du kan när som helst säga upp ditt avtal utan någon extra kostnad för dig och vi avslutar då distributionen av din bok och återlämnar den svenska distributionsrätten till dig. Vi har inga som helst krav på upphovsrätten till din bok eller framtida distributionsrätt.
Hur sätter vi igång?
Om du har frågor om vår distributionstjänst eller om du vill få vårt avtal för påseende med möjlighet att genast skriva på så är det allra lättast om du genast registrerar dig i vårt projekthanteringssystem Bookie. Där kan du ställa frågor och skicka oss eventuell information som vi behöver. Bookie gör distributionen av din bok så mycket lättare och du får genom systemet löpande information om allt som händer.
Du kan naturligtvis också kontakta oss via e-post eller telefon.
Intresserad?
Genom vårt system Bookie kan du ställa frågor, skicka eller ta emot filer och göra val beträffande din bok.
Nyhetsbrev
E-post:
Köp våra böcker
Litenupplaga.se, Bokus.se,
Adlibris.se, Akademibokhandeln.
Kan också beställas i alla svenska bokhandlar!
Mer av Recito Förlag
 
© Recito Förlag AB · Kontakt